Noticias de la cofradía de Celeiro

Inicio de recollida de firmas en Change.org do manifesto en defensa da pesca e o marisqueo

Por acordo do Comité Executivo do día 20 de Agosto a Federación Galega de Confrarías de Pescadores promove a difusión do Manifesto pola pesca, o marisqueo, a acuicultura e a cadea mar-industria europeas na plataforma CHANGE.ORG porque entendemos que é un documento que engloba o sentir de todo o sector ante determinadas estratexias políticas que non parecen entender que a pesca é parte da solución e non o problema ante o cambio climático, que se están publicando normativas mal adaptadas ao mundo real do sector, que cómpre promover o relevo xeracional e que hai que escoitar a opinión de todas as organizacións con intereses nesta actividade previamente á elaboración de normativas que os afecten.

A nosa entidade aglutina a todo o sector pesqueiro e marisqueiro galego; por tanto, consideramos que debemos capitanear esta difusión do documento aprobado xa no Consello Galego de Pesca e que, como organización, xa fixemos asinado xunto coas Federacións provinciais de Confrarías de Galicia, a Federación nacional de Confrarías e as principais organizacións do sector na nosa comunidade.

Remitimos link do manifesto para o voso coñececemento

Leer más →

Remisión de documentación ante la publicación del R.D. que modifica el Regl. Gral. de Costas

Les adjuntamos, para su información, la publicación en el BOE del Real Decreto 668/2022 de 1 de agosto, por el que se modifica el Reglamento General de Costas, aprobado por Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre.

 

Ante las modificaciones que presenta el R.D. 668/2022, que afecta a todo el sector pesquero, les adjuntamos los siguientes documentos recibidos de la Confederación Mar-Industria Alimentaria que la componen Agade, Anfaco-Cecopesca, Apromar y Cluster Acuicultura para, si lo estiman oportuno adherirse:

Leer más →

PROXECTO COLECTIVO DE MODERNIZACIÓN: “EQUIPAMENTOS 2022” NO PORTO DE CELEIRO

                                             

DENOMINACIÓN PROXECTO:   EQUIPAMENTOS CELEIRO 2022

ENTIDADE BENEFICIARIA:  CONFRARÍA DE PESCADORES DE CELEIRO

Leer más →

PROXECTO COLECTIVO DE MODERNIZACIÓN: “RECINTO DE CAIXAS” NO PORTO DE CELEIRO

                                          

 

DENOMINACIÓN PROXECTO:   “RECINTO DE CAIXAS

Leer más →

La Consellería do Mar concedió a la Cofradía de Celeiro ayudas por valor de casi 800.000,00€ en proyectos colectivos.

LA CONSELLERÍA DO MAR CONCEDIÓ A LA COFRADÍA DE CELEIRO AYUDAS POR CASI OCHOCIENTOS MIL EUROS PARA PROYECTOS COLECTIVOS DE MODERNIZACIÓN DE LAS INFRAETRUCTURAS DE LOS PUERTOS PESQUEROS.

DURANTE EL PRESENTE EJERCICIO 2022 LA ADMINISTRACIÓN PESQUERA INVERTIRÁ EN CELEIRO ALREDEDOR DE MILLÓN Y MEDIO DE EUROS.

La Xunta de Galicia, a través de la Consellería do Mar concedió a la Cofradía de Pescadores “Santiago Apóstol” de Celeiro ayudas por valor de casi ochocientos mil euros, en base a la normativa de ayudas para proyectos colectivos de modernización de las infraestructuras de los puertos pesqueros, lonjas, lugares de desembarque, eficiencia energética, protección del medioambiente, seguridad… de los productos desembarcados de la pesca.

Leer más →

Concesión dunha axuda, cofinanciada polo FEMP, de proxectos colectivos para equipamentos: máquina lava-caixas e barredora

RESOLUCIÓN DA CONSELLERÍA DO MAR POLA QUE SE CONCEDE UNHA AXUDA AO PROXECTO COLECTIVO “EQUIPAMENTOS CELEIRO 2022” PRESENTADO POLA CONFRARÍA DE PESCADORES "SANTIAGO APOSTOL" DE CELEIRO (NIF G27008820) PARA A MELLORA DA EFICIENCIA ENERXÉTICA, DA PROTECCIÓN DO AMBIENTE, DA SEGURIDADE E DAS CONDICIÓNS DE TRABALLO E DA CALIDADE E DO CONTROL E RASTREXABILIDADE DOS PRODUTOS DESEMBARCADOS DA PESCA, COFINANCIADOS POLO FONDO MARÍTIMO E DE PESCA (FEMP).

A Consellería do Mar concedeulle á Confraría de Pescadores "Santiago Apóstolo" de Celeiro (NIF G27008820), unha axuda para o proxecto colectivo, cos requisitos e condicións que a seguir se sinalan, e a cuxo cumprimento se compromete o beneficiario coa aceptación da axuda.

I. Requisitos específicos relativos aos produtos ou servizos

Leer más →