Noticias de la cofradía de Celeiro

PROXECTO COLECTIVO DE MODERNIZACIÓN DAS INFRAESTRUTURAS DOS PORTOS PESQUEIROS: ACTUACIÓNS EDIFICIO NAÚTICO PESQUEIRO DE CELEIRO