Noticia: Plan experimental para a xestión do PULPO para 2023-2024


Agregada el 22/5/2023, modificada por última vez el 22/5/2023.


Remitimos a Resolución pola que se aproba o PLAN EXPERIMENTAL PARA A XESTIÓN DO POLBO (Octopus vulgaris) CON NASA PARA A CAMPAÑA 2023/2024, recibido da Consellería do Mar que ten como principais cuestións:

- O período de veda para 2023 queda establecido entre as 16:00 horas do 19 de maio até as 5:00 horas do 3 de xullo de 2023.

- As capturas desembarcadas o 19 de maio poderán ser comercializadas tamén o 20 de maio naquelas lonxas nas cales tradicionalmente se viñesen realizando vendas de polbo os sábados.

- O peso das especies acompañantes non poderá superar o 10% do peso das capturas totais de polbo autorizadas para cada embarcación e día. Desta limitación quedan excluídos os peixes e o patexo.

- Peso mínimo de captura 1 Kg./Peza independentemente que sexa enteiro ou eviscerado a bordo.

- O número de nasas establécese en función do tipo de embarcación e da zona específica:

Zona A dende a Guarda até Pedra do Sal (Caión),

Zona B dende Pedra do Sal até Illa de San Vicente

Zona C dende Illa de San Vicente até o río Eo.

- Cotas máximas diarias de captura e desembarco:

Dende o 3 de xullo até o 31 de agosto de 2023 a cota máxima será de 35 kg/barco/día ao que se lle engadirán 35 kg/día por cada tripulante enrolado e a bordo, até un máximo de 240 kg/día.

No que resta de campaña a cota máxima será de 55 kg/barco/día ao que se lle engadirán 55 kg/día por cada tripulante enrolado e a bordo, até un máximo de 380 kg/día.

- A actividade iniciarase as 6:00 horas até as 16:00. Non obstante, permitirase a saída do porto a partires das 5:00 horas.

- A vixencia do plan abranguerá dende o 19 de maio de 2023 até a data de inicio de veda do ano 2024. 

Plan_experimental_xestión_polbo_2023_24
Descargar .pdf →