Noticia: Axudas a proxectos colectivos financiados polo FEMP para a recollida de residuos mariños


Agregada el 19/1/2022, modificada por última vez el 19/1/2022.


Informamos da publicación no DOG núm. 12, do 19 de xaneiro de 2022, da ORDE do 22 de decembro de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras xerais e a convocatoria para o ano 2022 para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de axudas a proxectos colectivos financiados polo Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP) para a protección e recuperación da biodiversidade e dos ecosistemas mariños no marco de actividades pesqueiras sustentables mediante a recollida de residuos mariños, tramitada como anticipado de gasto (código de procedemento PE209F).

Pódese acceder a mesma a través do seguinte enlace : Orde DOG Mércores, 19 de xaneiro de 2022 (xunta.gal)

11-2022 AXUDAS RETIRADA LIXO
Descargar .pdf →