Noticia: Ampliación de atribucións como primer oficial de ponte


Agregada el 18/1/2022, modificada por última vez el 18/1/2022.


Xunto achegamos información remitida pola FPCP de Lugo relativo ao CURSO DE AUMENTO DE ATRIBUCIÓNS DE PATRÓN COSTEIRO POLIVALENTE (Curso Ponte de 80 horas) que se vai a celebrar próximamente a través da Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro-Consellería do Mar (Xunta de Galicia).

Este curso é necesario para poder habilitar os patróns costeiros polivalentes para ir de primeiros oficiais en barcos no que o mando o ostente un patrón de litoral 

Esta posibilidade débese a publicación o pasado 18 de decembro de 2021 da Orden APA/1413/2021, de 26 de decembro, pola que se desenrola en relación co título de Patrón Costeiro Polivalente, o artigo 8.2 f) do Real Decreto 36/2014, de 24 de xaneiro, polo que se regulan os títulos profesionais do sector pesqueiro

Solicítamos que nos enviedes a maior brevedade posible, e non máis tarde do 28 de xaneiro, o listado de persoas interesadas en recibir o curso.